ಪಿಯುಜಿಯೋಟ್

ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿವರಣೆ ಭಾಗದ ಸಂಖ್ಯೆ Ref.ಸಂಖ್ಯೆ
ಪಿಯುಜಿಯೋಟ್ ಹಬ್ ಘಟಕ TGB40540S03
ಪಿಯುಜಿಯೋಟ್ ಹಬ್ ಘಟಕ TGB40540S04
ಪಿಯುಜಿಯೋಟ್ ಹಬ್ ಘಟಕ TGB40540S05
ಪಿಯುಜಿಯೋಟ್ ಹಬ್ ಘಟಕ TGB40540S06
ಪಿಯುಜಿಯೋಟ್ ಹಬ್ ಘಟಕ TKR8574
ಪಿಯುಜಿಯೋಟ್ ಹಬ್ ಘಟಕ TKR8578
ಪಿಯುಜಿಯೋಟ್ ಹಬ್ ಘಟಕ XTGB40540S08
ಪಿಯುಜಿಯೋಟ್ ಹಬ್ ಘಟಕ XTGB40917S11P
ಪಿಯುಜಿಯೋಟ್ ವೀಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ DAC35720228 BA2B441832AB, 544033,IR-8028, GB10679,
ಪಿಯುಜಿಯೋಟ್ ವೀಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ DAC35720033 BA2B446762B, 548083, IR-8055, GB12094S04
ಪಿಯುಜಿಯೋಟ್ ವೀಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ DAC35720433 BAHB633669, IR-8094, GB12862
ಪಿಯುಜಿಯೋಟ್ ಕ್ಲಚ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೇರಿಂಗ್ 181756 ವಿಕೆಸಿ 2216
ಪಿಯುಜಿಯೋಟ್ ಕ್ಲಚ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೇರಿಂಗ್ 445208DE ವಿಕೆಸಿ 2193
ಪಿಯುಜಿಯೋಟ್ ಕ್ಲಚ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೇರಿಂಗ್ 961 7860 880 ವಿಕೆಸಿ 2516
ಪಿಯುಜಿಯೋಟ್ ಪುಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಟೆನ್ಷನರ್ 081820 VKM 13300
ಪಿಯುಜಿಯೋಟ್ ಪುಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಟೆನ್ಷನರ್ 082969 ವಿಕೆಎಂ 13214

ಮೇಲಿನ ಪಟ್ಟಿಯು ನಮ್ಮ ಬಿಸಿ-ಮಾರಾಟದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಮುಕ್ತವಾಗಿರಿ.


ಪೋಸ್ಟ್ ಸಮಯ: ಮೇ-05-2023